Tasarım Faaliyetleri

1) Temel Mühendislik(Akım Şeması ve Proses Tasarımı)

Firmamız,  Sıvı, Toz ve Yığma Malzemelerin kontrolü(Liquid, Powder and Bulk Material Handling) konusunda Temel Mühendislik Hizmeti vermektedir. Talebe uygun olarak Proses Akım Şeması tarafımızdan oluşturulmakta ve ekipman seçimleri ile birlikte Genel Yerleşim Projesi hazırlamaya uygun mühendislik dökümanları üretilmektedir.

Firmamızın Temel Mühendislik Hizmeti kapsamı harici olan diğer konularda ise müşteri know-how bilgisine dayalı akım şemalarını müşteri teknik personeli ile birlikte üretmekte ve kritik ekipman seçimi müşteri tarafından sağlanmaktadır. Firmamız bu tip üretimde de sıvı, toz ve yığma malzemelerin proses içinde haraketini ve stoklanmasını sağlayacak temel mühendislik hizmetini vermektedir.

Temel Tasarım, Genel Aranjman  tasarımına baz oluşturur.

2) Genel Aranjman Tasarımı:

Temel Tasarımı hazırlanmış olan tesislerin (Akım Şeması ve Proses Tasarımı yapılmış ve kritik ekipmanları seçilmiş) genel aranjman projelerinin hazırlanması, mekanik mühendislik hesaplarının yapılması ve detay mühendisliğe esas olacak proje işleri firmamız tarafından yapılmaktadır.

 

Genel Yerleşim Tasarımı, Detay Mühendisliğe baz oluşturur.

3) Detay Mühendislik Tasarımı

Genel Yerleşimleri oluşmuş ve hesapları yapılmış, tesislere ait mekanik(bantlı konveyör, kovalı ve zincirli elevatör, helezon konveyör, muhtelif besleyiciler, havalı bant, pnömatik nakil sistemleri, gaz kanalları, sıvı nakil boruları, siklonlar, silolar, toz tutma sistemleri, basınçlı hava sistemleri, muhtelif özel makinalar vs.) ve inşaat(Çelik ve Betonarme) detay proje çizimi işleri firmamız tarafından yapılmaktadır. (Proses  işleri firmamız bünyesinde olup çelik/betonarme  konularında taşaron firma kullanmaktayız).

4) Tozsuzlaştırma Sistemleri Tasarımı

Firmamız Tozsuzlaştırma Sistemleri tasarımı konusunda 30 yıllık tecrübeye sahiptir. Tozsuzlaştırma sistemlerinin etkili performansının salt Filtre ve Fan seçiminden çok öte olarak toz kaynaklarının zonlanması ve emiş kanallarının doğru tasarım/balanslanmasıyla ilgili olduğu bilinci ile tozuyan malzemelerle çalışan tesislere tozsuz bir ortam sağlayan tasarım hizmeti sunmaktayız.